Άλλος ένας υποψήφιος έρχεται να προστεθεί στο τοπικό του Κλείτου Κοζάνης για το συνδυασμό του Γιάννη Κοκκαλιάρη.