Αγαπητέ Παναγιώτη Στρακαλή ευχαριστώ για την τιμή στο πρόσωπο μου. Με όραμα και αγάπη για το τόπο μας, ενώνουμε δυνάμεις και προχωράμε μπροστά.
Αγαπητή Χριστίνα Μακρή ευχαριστώ για την τιμή στο πρόσωπο μου. Με όραμα και κοινές ανησυχίες για τον τόπο μας, προχωράμε μπροστά και δημιουργικά.