Η Δυτική Μακεδονία αποτέλεσε την ενεργειακή καρδιά της χώρα για περισσότερα από 60 χρόνια στηρίζοντας την ελληνική ανάπτυξη και την οικονομία της χώρας, θυσιάζοντας την υγεία και το περιβάλλον της περιοχής.

Σήμερα όμως, που η απολιγνιτοποίηση συντελείται βίαια και χωρίς σχέδιο, το μέλλον της Περιφέρειας μόνο αισιοδοξία δεν επιτρέπει.  Το μεγάλο ερώτημα είναι πλέον πως θα κρατήσουμε το εργατικό μας δυναμικό και κυρίως τους νέους, αν δεν γίνουν στοχευμένες παρεμβάσεις που θα ξαναβάλουν τη Δυτική Μακεδονία σε τροχιά ανάπτυξης και οικονομικής ανάκαμψης.

Η ανάπτυξη των Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ, φωτοβολταϊκά & ανεμογεννήτριες), με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και γνώμονα το συμφέρον των πολιτών, μπορεί να είναι μια από τις βασικές παρεμβάσεις.

Συγκεκριμένα:

  1. Δημιουργία του μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου που πρόκειται να γίνει στα ορυχεία της ΔΕΗ, να τροφοδοτεί όλα τα δημόσια και δημοτικά κτίρια με ενέργεια μηδενικού κόστους. Αυτό σημαίνει αυτόματα μικρότερα τέλη για τους δημότες και περισσότερα έργα για την καθημερινότητα και άρα αύξηση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
  2. Επένδυση των Δήμων στις ΑΠΕ, δημιουργώντας φωτοβολταϊκά πάρκα ή/και ανεμογεννήτριες με τα οποία θα μειώνουν το κόστος ενέργειας συγκεκριμένων υπηρεσιών όπως η Δ.Ε.Υ.Α. αλλά και την μείωση του κόστους ενέργειας στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
  3. Επιδότηση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στις στέγες ώστε με την ιδιοκατανάλωση μέσω απλού ενεργειακού συμψηφισμού να μειώνεται ή να μηδενίζεται το κόστος ενέργειας στα σπίτια.
  4. Δημιουργία και επιδότηση των ενεργειακών κοινοτήτων για την εγκατάσταση ΑΠΕ όπως των ΤΟΕΒ, συνεταιρισμών κτλ.
  5. Μείωση του κόστους ενέργειας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μέσω των ΑΠΕ για να καταστούν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τους πιο ανταγωνιστικά.
  6. Δημιουργία σταθμών αποθήκευσης ενέργειας και την εξαγωγή του στις γειτονικές χώρες μέσω των διεθνών διασυνδέσεων και του μηχανισμού σύζευξης της Αγοράς της Επόμενης Ημέρας.
  7. Ανάπτυξη των έξυπνων δικτυών ενέργεια (smart grid).

Για να επιτευχθούν αυτά θα πρέπει ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) να εκσυγχρονίσει το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στις πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας, κάτι που θα επιτρέψει τη δημιουργία των απαραίτητων και αναγκαίων συνθηκών.

Το μεγάλο πρόβλημα που συναντούν όλες οι Ευρωπαϊκές Χώρες κατά την απολιγνιτοποίηση είναι το κενό που δημιουργείται κατά την παύση λειτουργίας της λιγνιτικής παραγωγής και τη δημιουργία νέων ευκαιριών στην περιοχή.

Η χρονική περίοδος που διανύουμε είναι κρίσιμη και θα πρέπει να πραγματοποιηθούν άμεσα κινήσεις ώστε να σταματήσει η «αιμορραγία» εργαζομένων προς άλλες περιοχές της χώρας ή του εξωτερικού.

Η υλοποίηση της ενεργειακής δημοκρατίας μπορεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα ανάπτυξης νέων ευκαιριών στην Δυτική Μακεδονία σε συνάρτηση με άλλους παράγοντες όπως το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες.

Το μέλλον έχει έρθει, εμείς θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε προς όφελος των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας, προς όφελος του τόπου μας.

Η γνώση και η πολιτική βούληση θα είναι πολύτιμοι οδηγοί μας σ’ αυτή την προσπάθεια.

Δημήτρης Ζιούζιος

Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος με τον συνδυασμό ΕΛΠΙΔΑ και τη Γεωργία Ζεμπιλιάδου

*Ο Δημήτρης Ζιούζιος είναι υποψήφιος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.