«Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης  με έμφαση στις «ψηφιακές και  πράσινες  δεξιότητες»

Η δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 200 ωρών σε 30.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα Θεωρητικής Κατάρτισης που αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων, συνολικής διάρκειας από 50 έως 200 ώρες. Το κόστος ανά ώρα κατάρτισης για τους καταρτιζόμενους ορίζεται σε 5€. Θεωρητική κατάρτιση, με δια ζώσης και εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση.
Ειδικότερα θα παρέχεται στους ανέργους υπηρεσίες θεωρητικής κατάρτισης – οι οποίες θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης – και θα απευθύνονται σε ωφελούμενους, εγγεγραμμένους στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ ηλικίας άνω των 18 ετών.
Ειδικότερα οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του παρόντος έργου περιλαμβάνουν:
Προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης των ανέργων – ωφελουμένων διάρκειας 50 – 200 ωρών που οδηγούν σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων.
Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.
Ωφελούμενοι:
1. Nα είναι εγγεγραμένοι στα Μητρώα Ανεργίας ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
2. Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
3. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
Δικαιολογητικά :
1. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου
2. Αντίγραφο απολυτηρίου Γυμνασίου και άνω ή ανώτερου τίτλου σπουδών
4. Κάρτα ανεργίας /βεβαίωση ανεργίας

5. Τραπεζικός Λογαριασμός IBAN
*Η αίτηση γίνεται με κωδικούς TAXIS*

Για την συμπλήρωση της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε ΕΔΩ

Επισκεφτείτε το Κ.Δ.Β.Μ. VOLTEROS για την άμεση εξυπηρέτησή σας και ένας εκπρόσωπος της δομής θα εξασφαλίσει μία θέση για εσάς!   

τηλ. Κέντρο: 24610.28197 – 24610.24210

web: www.iekvolteros.gr