Γιατί ασχολήθηκα με τους υδάτινους πόρους;
150 Ποτάμια
14 Λίμνες
ΤΟΕΒ και Αγροτική Παραγωγή
Υδροηλεκτρικά Εργοστάσια
Αρδευτικά Συστήματα
Οδηγία 2000/60 της Ευρωπαικής Ένωσης
Μια Περιφέρεια ολόκληρη με το πλουσιότερο υδάτινο δυναμικό στην Ελλάδα! Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας! – Για αυτό 16 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΚΟ ασχολήθηκα με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων με τη λίμνη Πολυφύτου, με τα φράγματα, με τη ΔΥΠΡΑ ΑΕ και το φράγμα της Πραμόριτσας, με τις ΔΕΥΑ της Περιφέρειας και τους ΤΟΕΒ.-Για αυτό εντάχθηκα στο ανθρώπινο δυναμικό του Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για να προσφέρουμε στην Περιφερειά μας την Τεχνογνωσία στη διαχείριση και αξιοποίηση των υδατίνων πόρων. Το πλαίσιο διαμόρφωσης της Οδηγίας 2000/60 της ΕΕ παρουσίασα χθες σε Διεθνές Συνέδριο ως παράδειγμα πολιτικής για την ορθολογική διαχείριση των υδάτων απο τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωση.