Αγαπητοί Αγαπητές,

Παραιτήθηκα από την υποψηφιότητά μου για την επιλογή στη θέση της Κοσμήτορος της Σχολής Οικονομικών Επιστημών  του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονία, στην οποία υπηρέτησα  επί μία τετραετία, με ήθος και αρχές  που συνάδουν με το λειτούργημά  μας,  διότι η τοξικότητα του μικροπεριβάλλοντος  επέδρασε αρνητικά στην υγεία μου.

Ευχαριστώ θερμά για την στήριξη της προσπάθειάς μας για την ανάδειξη της Σχολής μας, τους φοιτητές μας,  τις αρχές της Π.Δ., τα Σωματεία, τους Συλλόγους, τα Μ.Μ.Ε., επιλεγμένους εκλεκτούς ακαδημαϊκούς και Διοικητικούς συνεργάτες καθώς και τον Πρύτανή μας.

Εύχομαι καλή  θητεία στην καθηγήτρια Ε. Τσακιρίδου,  που επελέγη  από ένα Συμβούλιο Διοίκησης  ορισθέν  από τις επιταγές του Νόμου «Κεραμέως»,  να υπηρετήσει στη θέση αυτή   όπως αρμόζει σε ένα Δημόσιο Πανεπιστήμιο.

Με εκτίμηση

Καταραχιά Ανδρονίκη

Κοσμήτωρ Σχολής Οικονομικών Επιστημών
Καθηγήτρια
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
[email protected]