ΔΑΡΔΑΝΟΣ: Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΕΧΟΥΝ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Μπορούμε να λάβουμε μέτρα προστασίας για τις πλημμύρες; Ποιος είναι αρμόδιος για το Σχεδιασμό Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων της Περιφέρειας; Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ φυσικά!!

Σύμφωνα με το άρθρο 186 του Καλλικράτη (ν. 3852/2010) στις Αρμοδιότητες των Περιφερειών ανήκουν η διαχείριση και προστασία των Φυσικών Πόρων και ειδικότερα των Υδάτων όπου οι Περιφέρειες λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή και την επιβολή όλων των αναγκαίων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

Πως όλα αυτά όμως σχετίζονται με το Δάρδανο; Ο Δάρδανος μυθικό πρόσωπο της αρχαιότητας που μετά από μια μεγάλη πλημμύρα εγκατέλειψε τη Σαμοθράκη και πήγε στα παράλια της Μικράς Ασίας έδωσε το όνομά του στο «Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων» το οποίο υλοποίησε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» (Υ.Α 1299/2003). Οι Περιφέρειες λοιπόν με βάση τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο αυτό καλούνται να προχωρήσουν στη λήψη μέτρων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων.

Ας μην αναρωτιόμαστε Ποιος- Πότε- Πώς. Είναι Θέμα Αρμοδιοτήτων Γνώσης και Υλοποίησης. «Από το Εγώ στο Εμείς. Ο Δρόμος της Ανάπτυξης»> </div