Το Σωκράτειο Μπλούρειο Ίδρυμα Υποτροφιών, με έδρα την πόλη της Κοζάνης, ανακοινώνει ότι θα χορηγήσει για το Ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024 υποτροφία σε δύο πρωτοετείς και άπορους φοιτητές, ή φοιτήτριες, , με καταγωγή από την πόλη της Κοζάνης, ποσού 500€ ανά εξάμηνο σπουδών. Πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης δίνονται στο τηλ. 2461026669 π. Νικόλαο Κοντό και στο email : ni[email protected]. Κατάθεση αιτήσεων έως και 10 Νοεμβρίου 2023.

Για το Ίδρυμα,
Ο Γραμματέας – Διαχειριστής,
π. Νικόλαος Κοντός