Βίντεο από τη σημερινή (27/9) ελεγχόμενη κατεδάφιση του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ.

B’ λήψη