Ένα από τα πρόσωπα που “παίζουν” με αρκετές πιθανότητες για τη θέση του Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Κοζάνης στην αυτοδιοικητική θητεία του Γ. Κοκκαλιάρη που ξεκινά από την 1η του νέου έτους (2024) είναι κι ο λογιστής Π. Αλειφέρης. Τίποτα δεν έχει “κλειδώσει” ωστόσο το εν λόγω πρόσωπο, κατά πολλούς εντός συνδυασμού, διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται στο συγκεκριμένο πόστο, ενώ να σημειωθεί πως ήταν από την αρχή πολύ κοντά στο συνδυασμό και στον Γ. Κοκκαλιάρη έχοντας συμβουλευτικό ρόλο σε μια σειρά από αποφάσεις και προτάσεις.

Η Χύτρα