Το Σάββατο 28 Οκτωβρίου πανηγυρίζει ο Ι.Ν. Αγίας Σκέπης Πτολεμαίδα.