1000+ φωτογραφίες από τη σημερινή μαθητική & στρατιωτική παρέλαση στην Κοζάνη.