Φόρουμ Ενεργιακών Κοινοτήτων την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου στην Κοζάνη