Αυτό έχει στο γήπεδο Κοζάνης πάνω από 3.μηνες έτσι. Tρέχει το νερό στο σκαμα του μήκους.