Σας προσκαλούμε στην επιμορφωτική συνάντηση με θέμα: «Προϋποθέσεις για αποτελεσματική λήψη αποφάσεων στην εκπαίδευση». Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα «Αμφιθέατρο» της Κοβεντάρειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Ώρα: Τετάρτη, 08-11-2023 από 16:30 έως 19:30

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:
Μαρίνα Χαρισοπούλου – Σύμβουλος Εκπαίδευσης,
«Προϋποθέσεις για μια αποτελεσματική λήψη αποφάσεων στην εκπαίδευση».
Ιωάννης Παπαδέλης – Σύμβουλος Εκπαίδευσης
«Τρόποι διαχείρισης προβλημάτων στο σχολείο».
Άννα Φουρκιώτη – Ψυχολόγος: «Ηγεσία και Ηγέτης»
Στέλιος Τσιάγιας – Κοινωνικός Λειτουργός

«Ο εκπαιδευτικός πριν και μετά την απόφαση αναφορά παιδικής κακοποίησης”.