Πανήγυρις Ι.Ν. Αγ. Νεκταρίου Σιατίστης 8 & 9 Νοεμβρίου