Έναρξη μαθημάτων σκακιού από τον Γυμναστικό Σύλλογο Ποντοκώμης.