Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φλώρινας  κ. Σάββας Σαπαλίδης και το Διοικητικό Συμβούλιο  προσκαλούν τους παραγωγικούς φορείς της Πόλης σε Ανοικτή Διαβούλευση για το Λογότυπο – Branding του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ την ΤΡΙΤΗ 14/11/2023 και ώρα 14:30 στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ   οδός   Μεγαρόβου 15,   Φλώρινα.

Θα παρουσιαστεί η Μελέτη Branding για το ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ και εναλλακτικά Λογότυπα του Florina Open Mall.

  Με τιμή,

Σάββας Σαπαλίδης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ