Σε εξέλιξη οι εργασίες για την κατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στην Κοινότητα Ακρινής.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 112.500 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) , ενώ η συμβατική δαπάνη είναι 95.888,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται από τη ΔΕΗ -Απαλλοτριώσεις Δημοτικών Εκτάσεων Κοινότητας Ακρινής.