Αδέσποτα στην οδό Δωδεκανήσου 7 . 10.30 π.μ σήμερα 11-112023. Τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση με τις αγέλες. Υπάρχουν και άνθρωποι που τα φοβούνται, που βλέποντας τα έτσι μαζεμένα σε ομάδες φοβούνται να περάσουν και δεν είναι εξοικειωμένοι.