Ο κάδος απορριμμάτων είναι τοποθετημένος μέσα στα όρια του οδοστρώματος στον κεντρικό δρόμο του οικισμού των Μελισσίων. Είναι επικίνδυνος για τα διερχόμενο οχήματα, ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες.
Για την αποφυγή ατυχηματος πρέπει άμεσα να τοποθετηθεί σε θέση εκτός των ορίων του οδοστρώματος.