Πινακίδα σήμανσης υπάρχει ώστε νόμιμα να μπορεί να στρίψει το λεωφορείο (αστικό), λογική όμως υπάρχει; Είναι δυνατόν σε μονόδρομο να υπάρχει εξαίρεση απαγόρευσης μόνο για λεωφορεία (αστικά); Αυτά πραγματικά μόνο στην Πτολεμαΐδα γίνονται.