Τριακόσιοι ενενήντα οκτώ (398) μαθητές και μαθήτριες της Τρίτης (Γ’) τάξης από 22 Δημοτικά Σχολεία της Εορδαίας, παρακολουθούν μαθήματα κολύμβησης στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας, με βάση το Αναλυτικό πρόγραμμα Σπουδών για το αντικείμενο της κολύμβησης, στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής.

Σκοπός της διδασκαλίας Κολύμβησης, είναι η απόκτηση κολυμβητικής παιδείας και επάρκειας, σε ότι αφορά στην απόκτηση βιωματικής γνώσης των βασικών κανόνων ασφαλείας και υγιεινής, στον χειρισμό έκτακτων καταστάσεων γύρω και μέσα στο υδάτινο περιβάλλον, αποφυγή πνιγμού, ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης μέσα στο νερό, στην εξάσκηση των βασικών κολυμβητικών δεξιοτήτων, στην εξοικείωση των παιδιών με το υδάτινο στοιχείο μέσα από το παιχνίδι και την ψυχαγωγία, καθώς και στην ανάπτυξη της συνεργασίας, της κοινωνικότητας, συμβάλλοντας έτσι στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας των μαθητών. Το πρόγραμμα υλοποιεί το Γραφείο Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης με συντονίστρια την Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής Μαρία Αμπατζίδου.

ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ