Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσμος (Ε.Ο.Σ.) Κοζάνης καλεί τα μέλη του σε Ειδική Γενική Συνέλευση με θέμα τη λήψη απόφασης για την τροποποίηση ή όχι του καταστατικού, την Τετάρτη 29/11/2023 στις 20:00 μ.μ. στα γραφεία του συνδέσμου στον ψηλό Αηλιά της Κοζάνης.
Η τροποποίηση του καταστατικού θα γίνει με ψηφοφορία και αφορά στην εξειδίκευση επιμέρους σκοπών του Συνδέσμου, όπως η δυνατότητα μελών του να συμμετέχουν στην Πολιτική Προστασία, τη δυνατότητα διαχείρισης καταφυγίων από το σύνδεσμο και άλλα.

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη που το όνομά τους αναγράφεται στον κατάλογο που έχει τοιχοκολληθεί στο γραφεία του συνδέσμου και έχει δημοσιευτεί στο site https://eoskozanis.gr/.

Προθεσμία γραπτών αντιρρήσεων κατά του καταλόγου από τα μέλη, μέχρι την Κυριακή 26/11/2023.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η διαδικασία θα γίνει την επόμενη Τετάρτη 6/12/2023 στις 20:00 μ.μ. στα γραφεία του συνδέσμου στον ψηλό Αηλιά της Κοζάνης.