Χριστούγεννα Παντού σε Καπνοχώρι 29/12, Αιανή και Καρυδίτσα 30/12!