Σε απάντηση ερώτησης 36 βουλευτών της Ν.Δ, συμπεριλαμβανομένου και του Γ. Κασαπίδη, σχετικής με τη δεινή οικονομική κατάσταση της Δ.Ε.Η., ο Υπουργός Ενέργειας κ. Σταθάκης κοινοποιεί έγγραφο του Προέδρου της Επιχείρησης, το οποίο και επισυνάπτεται.

Κλικ εδώ για την απάντηση