Μπορεί η  γνωμοδότηση από την Kεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, σχετικά με τις γνωστές εξελίξεις στο ΕΒΕ Κοζάνης, να ικανοποιεί το ένα από τα δύο αιτήματα που έθεσαν τα δύο (2) μέλη του συνδυασμού του Β. Μόσχου, μαζί με τα επτά (7) μέλη του Γ. Μητλιάγκα, ωστόσο, όπως προκύπτει, σύμφωνα με νεώτερες πληροφορίες του kozan.gr, στο συνδυασμό του πρώτου υπάρχει ικανοποίηση, παρά το γεγονός ότι, βάσει  γνωμοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή η επανάληψη όλων των αρχαιρεσιών του σώματος με βάση τη νόμιμη σύνθεση, που συνιστά το δεύτερο αίτημά τους. Όπως λένε στο συνδυασμό του Β. Μόσχου, η δικαίωση – και με βάση την προαναφερόμενη γνωμοδότηση – στο αίτημα για συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. του ΕΒΕ Κοζάνης σύμφωνα με την 38/2018 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης, ήταν το κυρίαρχο ζητούμενο γι’ αυτούς, γι’ αυτό κι εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τη συγκεκριμένη εξέλιξη.