Ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης, κ. Ντζιμάνης Γεώργιος ήταν Εισηγητής στο σ/ν του Υπουργείου Εξωτερικών για την «Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης της Δημοκρατίας της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
Η σύναψη και επικύρωση του εν λόγω Μνημονίου από το Ελληνικό Κοινοβούλιο εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική της Ελλάδας, για την προώθηση της ευρωπαϊκής προοπτικής των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.
Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας αποσκοπεί στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής προοπτικής της Αλβανίας, ενώ προωθεί περαιτέρω το πλέγμα των διμερών σχέσεων με την Ελλάδα. Τέλος, προάγει και διασφαλίζει τα ελληνικά συμφέροντα και εξυπηρετεί την εθνική πολιτική της χώρας.