Τα εξωτερικά γήπεδα Μπάσκετ στο Δ.Α.Κ. Κοζάνης θα παραμείνουν κλειστά μέχρι τις 20 Ιουνίου 2018 λόγω εργασιών (τοποθέτηση ελαστικού τάπητα).

Για το ΝΠΠΔ-ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Ιωαννίδης