Την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00 θα συνεδριάσει εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  1. Περί υποβολής πρότασης ένταξης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης έργων των ΟΤΑ» Β΄ Δράση – Ένταξη μελετών στον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης.

  2. Περί μείωσης προϋπολογισμού του έργου «Ίδρυση κέντρων τουριστικής πληροφόρησης».

  3. Περί μακροχρόνιας εκμίσθωσης για εξυπηρέτηση αναγκών λειτουργίας κτηνοτροφικών μονάδων. στην Τ.Κ Πλατανορέματος.