Από την ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Πτολεμαΐδας του ΟΑΕΔ ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2018-19 ξεκίνησαν από 18/6/2018 και θα εισαχθούν 120 μαθητές-τριες στις παρακάτω ειδικότητες:

1. Τεχνιτών Εργαλειομηχανών (20 μαθητές-τριες) 2. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών (20 μαθητές-τριες)

3. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (20 μαθητές-τριες)

4. Κομμωτικής Τέχνης (20 μαθητές-τριες)

5. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτ/του (20 μαθητές-τριες)

6. Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών (20 μαθητές-τριες)

ΣΤΙΣ ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ:

  1. Σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια.

  2. Απαραίτητα βιβλία – βοηθήματα.

  3. Έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό,μόνιμο και έκτακτο.

  4. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης οι εκπαιδευόμενοι αμείβονται και ασφαλίζονται από τους εργοδότες, για τους οποίους ο ΟΑΕΔ έχει θεσπίσει κίνητρα, προκειμένου να διευρυνθεί ο αριθμός των απασχολούμενων μαθητών.

  5. Σπουδαστική άδεια, μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές.

  6. Επίδομα σίτισης και στέγασης, σε όσους έχουν τις προϋποθέσεις

  7. Αναβολή Στράτευσης

Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ Τάξη έχουν οι νέοι και οι νέες

οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΑΕΚ) και που:

α) Κατέχουν ενδεικτικό τουλάχιστον Α΄Τάξης Λυκείου Γενικού ή Επαγγελματικού, ή Α΄Τάξης ΤΕΕ, ή Α΄Τάξης Εσπερινών Γενικών Λυκείων ή ΤΕΛ Ή Ενιαίων Λυκείων , ή είναι κάτοχοι Πτυχίου ΤΕΕ, ή ΕΠΑΛ, ή ΕΠΑ.Σ., για την απόκτηση άλλης ειδικότητας και

β) ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΤΑ ΕΤΗ 1995 ΕΩΣ 2002

Απαραίτητα Δικαιολογητικά για Εγγραφή:

Πτυχίο, Πιστοποιητικό Γέννησης, Α.Φ.Μ., ΑΜΚΑ, ΑΜΑ(ΙΚΑ), Ταυτότητα, δύο φωτογραφίες( η 1 για πάσο) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

(για πολύτεκνους, ορφανούς), Εκκαθαριστικό Φόρου Εισοδήματος τελευταίου έτους (για εισόδημα κάτω των 9.163 ευρώ)

Η φοίτηση είναι διετής

Τηλ.Επικ: 24630 80444, 80870 περιοχή Κουρί δίπλα στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο

Ο Δ/ντης της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Πτολεμαΐδας

ΚΑΣΠΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ