Περιγραφή Θέσης

 • Διαχείριση και ανάπτυξη του υπάρχοντος πελατολογίου και αύξηση του ύψους αγορών τους

 • Προώθηση πακέτων προσφοράς δερμοκαλλυντικών – μακιγιάζ

 • Υποστήριξη πελατών και προώθηση της εταιρικής εικόνας

 • Παρακολούθηση του ανταγωνισμού και των εξελίξεων της αγοράς

 

Προφίλ Υποψηφίου

 • Απόφοιτη Δευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης τμήματος Αισθητικής

 • Θα συνεκτιμηθεί προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε πωλήσεις, ιδανικά φαρμακείου ή υπηρεσιών

 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

 • Πολύ καλή γνώση εφαρμογών του MS Office, εξοικείωση σε περιβάλλον ERP

 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες

 • Μεθοδικότητα, αυτοπειθαρχία, ικανότητα διαχείρισης χρόνου και αυτοργάνωσης

 • Ευχάριστη, φιλική προσωπικότητα με όρεξη και θέληση για το αντικείμενο

 • Άδεια οδήγησης

 Παροχές Εταιρίας

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

 • Διαρκής εκπαίδευση και υποστήριξη

Τοποθεσία Θέσης Εργασίας

 • Ευρύτερη Περιοχή της Κοζάνης

 

Αποστολή βιογραφικών στο παρακάτω email

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.