Το πρόβλημα της διάβρωσης-κατακρήμνισης πλαϊνού τμήματος του οδοστρώματος σε 2 σημεία στο 3ο χλμ του δρόμου Ρυμνίου-Τριγωνικού (& προς Καμβούνια), το είχαμε επισημάνει εδώ και τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια.

Στα τέλη Οκτωβρίου 2016(!) έγινε επαρκής σήμανση στο σημείο αυτού του δρόμου με την τοποθέτηση πινακίδων και κώνων οδοσήμανσης, που βέβαια είχαν επιφέρει τη στένωση του δρόμου.

Υποθέταμε προσωρινά, μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος του οδοστρώματος. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτε στην κατεύθυνση αυτή.

Αντί αυτού έχουμε τη σημερινή εικόνα πλήρους εγκατάλειψης ως προς τη σήμανση, με τους περισσότερους κώνους να μην υπάρχουν στη θέση τους (υπάρχουν 4 από τους 13 που είχαν τοποθετηθεί και αυτοί είναι σε κακή κατάσταση -στην ουσία σε αχρηστία αφού το αντανακλαστικό επίστρωμα έχει καταστραφεί-) και η πινακίδα της ανόδου να είναι στραπατσαρισμένη!

drrymn718 1

drrymn718 2drrymn718 3

Ασφαλώς και το πρώτο ζητούμενο στην παρούσα φάση είναι η αποκατάσταση της σήμανσης στο τμήμα αυτό, αλλά το βασικό παραμένει η αποκατάσταση του οδοστρώματος.

ΓΜ/mikrovalto.gr

Η κατάσταση της οδοσήμανσης στις 6.11.2016…

drrytr16118 1_87