Την προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης, μέσω της οργάνωσης δικτύων οικιακής κομποστοποίησης και επιτόπιας μηχανικής κομποστοποίησης, καθώς και την ανάπτυξη συστημάτων χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων και βιοαποβλήτων, φιλοδοξεί να αναπτύξει ο δήμος Εορδαίας. Γι’ αυτό το σκοπό, στη σημερινή του συνεδρίαση, το βράδυ της Τρίτης 10/7,  ενέκρινε την υποβολή προτάσεων στην πρόσκληση με κωδικό 51 «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων»,  στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Ειδικότερα μέσω της συγκεκριμένης πρόσκλησης, της οποία δικαιούχοι είναι οι δήμοι, δύναται να χρηματοδοτηθούν:
• Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης
• Προμήθεια κάδων και άλλων μέσων συλλογής για την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (προμήθεια καφέ κάδων, απορριμματοφόρα).
• Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας μέχρι του ποσού των 20.000€ ανά πράξη, με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών για τη συμμετοχή και την ορθή εφαρμογή των συστημάτων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων.

Δείτε το βίντεο που μας έστειλε ο Γ. Κατσανίκος, με τη σχετική συζήτηση:

kozan.gr