1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Όταν αναφερόμαστε στο Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης εννοούμε δύο πράγματα: Το πρώτο είναι όλη η κτιριακή υποδομή η οποία κατασκευάστηκε για να συμβάλλει στη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων μέσα από την εκμετάλλευση της και η οποία ανήκει, περιουσιακά, στο Επιμελητήριο Κοζάνης. Το δεύτερο είναι η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία που συστήθηκε για να εκμεταλλευτεί την υποδομή αυτή ώστε να γίνει πράξη η τοπική ανάπτυξη μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες και δράσεις σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού της. Συνεπώς η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία με την Επωνυμία «Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης» απλώς εκμεταλλεύεται το κτίριο και τον πάγιο εξοπλισμό που απέκτησε καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της χωρίς καμία άλλη δικαιοδοσία στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το Επιμελητήριο και τις επιχειρήσεις του.

Δεν θα πρέπει να διαφύγει της προσοχής πως η κτιριακή αυτή υποδομή είναι μοναδική σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία και μπορεί πράγματι να στηρίξει πολύπλευρα το έργο των τοπικών επιχειρήσεων. Πρόκειται για ένα αξιολογότατο περιουσιακό στοιχείο του Επιμελητηρίου το οποίο θα ζήλευαν πολλά άλλα Επιμελητήρια της χώρας. Η δε θέση του είναι κομβική και μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο για ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο για την ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης.

Οι αποφάσεις για τη διαχείρισή του θα σηματοδοτήσουν την ισχυρή ή όχι θέληση του Επιμελητηρίου Κοζάνης να εκμεταλλευτεί ουσιωδώς την κτιριακή υποδομή προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της περιοχής. Σε κάθε περίπτωση η συνέχιση λειτουργίας του υφιστάμενου καθεστώτος της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας καθίσταται αδύνατη λόγω του οικονομικού αδιεξόδου στο οποίο αυτή περιήλθε.

Η παρούσα πρόταση εστιάζεται στην άρση του αδιεξόδου για την επαναλειτουργία του Εκθεσιακού Κέντρου ως μοχλός ανάπτυξης της τοπικής Επιχειρηματικότητας, την διατήρηση των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων του Επιμελητηρίου χωρίς κανενός είδους εκχώρηση προς οιονδήποτε και την δημιουργία προοπτικής συνεργασίας σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας με την τοπική αυτοδιοίκηση αρωγό και όχι επιχειρηματία.

 1. Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

  1. H ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Η σημερινή κατάσταση της κτηριακής υποδομής του Εκθεσιακού Κέντρου εμφανίζει προβλήματα συντήρησης και λειτουργίας. Τα προβλήματα συντήρησης μπορούν να ξεπεραστούν σχετικά εύκολα μέσα από ένα πρόγραμμα συντήρησης του κτιρίου όσο είναι καιρός ώστε να μην χειροτερέψει η κατάσταση. Τα προβλήματα λειτουργίας είναι μεγαλύτερα απαιτούν παρεμβάσεις στο κτίριο και σχετίζονται με τον αρχικό σχεδιασμό του. Το κυριότερο από αυτά είναι οι τεράστιες απώλειες θερμότητας και η αδυναμία θέρμανσης συγκεκριμένων χώρων ώστε να μην απαιτείται η συνολική θέρμανση του κτιρίου όταν δεν χρειάζεται. Το κτίριο είναι απαράδεκτα ενεργοβόρο με αποτέλεσμα να καθίσταται ασύμφορη η χρήση του καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Για να ξεπεραστεί η συγκεκριμένη κατασκευαστική, από αρχής, αδυναμία απαιτείται σχετική μελέτη η οποία θα πρέπει να συμπεριλάβει και έναν ευέλικτο διαχωρισμό του κτιρίου σε χωρικές ενότητες.

  1. OΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης» δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της με αποτέλεσμα οι τρέχουσες οικονομικές οφειλές να ανέρχονται στα 437.000€περίπου. Ούτε κατάφερε να αξιοποιήσει κατά τον μέγιστο δυνατό βαθμό την υλικοτεχνική υποδομή για να ισοσκελίσει τα ετήσια κόστη της αλλά το κυριότερο να στηρίξει τις τοπικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τους σκοπούς του καταστατικού της. Πραγματοποίησε φυσικά κάποιες εκθέσεις οι οποίες κινήθηκαν προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά δεν είχαν φαντασία ούτε προοπτική.

Από την αρχή φάνηκε η μη βιωσιμότητα του εγχειρήματος σύμφωνα με το πόρισμα της οικονομικής κατάστασης του Εκθεσιακού Κέντρου από την ΑΝΚΟ. Ίσως αυτός να ήταν και ο λόγος για τον οποίο η ΑΝΚΟ ζήτησε να αποχωρήσει από το εταιρικό σχήμα διότι έβλεπε την αδιέξοδη κατάσταση που πήγαινε να δημιουργηθεί. Πηγή του αδιεξόδου ήταν η συνολική σύλληψη της ιδέας λειτουργίας της Εταιρίας. Η σύλληψη της ιδέας αυτή μετουσιώθηκε σε ένα «χαλαρό» καταστατικό οδηγώντας σε μία ανεξέλεγκτη από όλες τις πλευρές κατάσταση.

Σύμφωνα με το πόρισμα της επιτροπής που συνέστησε το Επιμελητήριο σε συνεργασία με τους άλλους εταίρους για την οικονομική κατάσταση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης» το ποσό που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης κυμαίνεται γύρω στις 120.000€ με δυνατότητα διακανονισμού του υπόλοιπου χρέους και σταδιακή εξόφληση σε ένα διάστημα 10 – 15 ετών εφόσον αποφασιστεί η αντιμετώπιση του χρέους από τους εταίρους. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί το υφιστάμενο καθεστώς διοίκησης και λειτουργίας της εταιρίας διότι θα οδηγήσει σε περισσότερα χρέη. Αν καταβάλλονταν προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η κατάσταση σοβαρά πριν από 5-6 χρόνια τότε τα πράγματα δεν θα ήταν τόσο δραματικά.

 1. Η ΠΡΟΤΑΣΗ

Η πρόταση, όπως περιγράφεται παρακάτω έλαβε υπόψη της: α) το πόρισμα της ΑΝΚΟ, β) το τελευταίο πόρισμα του Επιμελητηρίου, γ) τον καταστατικό της Εταιρίας όπως τροποποιήθηκε στις 15/4/2002. Σύμφωνα με τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το αρχικό πνεύμα κατασκευής της κτιριακής υποδομής του Εκθεσιακού Κέντρου προτείνεται:

 • Σύσταση νέας Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την Επωνυμία: «Εκθεσιακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας και εταίρους:

  • Ε.Β.Ε. Κοζάνης (45%)

  • Ε.Β.Ε. Καστοριάς (5%)

  • Ε.Β.Ε. Γρεβενών (2%)

  • Ε.Β.Ε. Φλώρινας (3%)

  • Π.Ε. Κοζάνης – Π.Δ.Μ. (25%)

  • Δήμος Κοζάνης (20%)

ΣΗΜ.: σε περίπτωση που επιθυμεί κάποιος άλλος φορέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης να συμμετέχει θα μπορεί να το κάνει μειώνοντας αναλογικά τα ποσοστά των ανωτέρω εταίρων και στρογγυλοποιώντας τα στον κοντινότερο ακέραιο.

ΣΗΜ.: Η είσοδος των άλλων Επιμελητηρίων καθίσταται απολύτως αναγκαία λόγω του περιφερειακού ρόλου που θα κληθεί να διαδραματίσει το Εκθεσιακό Κέντρο αλλά και λόγω της περιφερειακής αντίληψης που διέπει πλέον τα Επιμελητήρια. Η συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Κοζάνης είναι συμβολική και υποστηρικτική προς την επιχειρηματικότητα και το νέο εγχείρημα. Άλλωστε ΜΟΝΟ ως αρωγοί σε αυτή την υπόθεση μπορούν να σταθούν και όχι ως πρωταγωνιστές επιχειρηματικότητας αφού άλλος είναι ρόλος τους και τα Επιμελητήρια γνωρίζουν καλύτερα πώς να το κάνουν.

 • Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρίας θα ανέλθει στις 160.000€ και θα προέλθει από τις εισφορές των μελών σύμφωνα με τα ποσοστά τους. Έτσι, κάθε εταίρος θα συνεισφέρει:

  • Ε.Β.Ε. Κοζάνης (72.000€)

  • Ε.Β.Ε. Καστοριάς (8.000€)

  • Ε.Β.Ε. Γρεβενών (3.200€)

  • Ε.Β.Ε. Φλώρινας (4.800€)

  • Π.Ε. Κοζάνης – Π.Δ.Μ. (40.000€)

  • Δήμος Κοζάνης (32.000€)

ΣΗΜ.: Οι εισφορές στο μετοχικό κεφάλαιο μπορούν να γίνου σταδιακά σε βάθος δύο – τριών ετών.

 • Η νέα Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (Εκθεσιακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας) θα απορροφήσει την παλιά (Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης) και θα ρυθμίσει τις οικονομικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο και τις ΔΕΚΟ και θα διαπραγματευτεί περικοπή των απαιτήσεων (π.χ. 10 – 20%) με τους ιδιώτες και διακανονισμό σε βάθος 10 ετών.

 • Η νέα Μη Κερδοσκοπική Εταιρία θα διερευνήσει τη σύναψη δανείου (επισκευαστικού ή επιχειρηματικού) με τράπεζα ύψους 50.000€ και εξόφληση σε βάθος τουλάχιστον 15 ετών με εγγυητές τους εταίρους. Η δυνατότητα αυτή μπορεί και να μην χρειαστεί να υλοποιηθεί αν λειτουργήσει ικανοποιητικά το επενδυτικό – επιχειρηματικό πλάνο της νέας εταιρίας.

 • Η νέα εταιρία θα συνάψει συμφωνία χρήσης της κτιριακής υποδομής στα Κοίλα χωρίς ετήσιο μίσθωμα για τα πρώτα 5 έτη και ένα λογικό μίσθωμα για τα επόμενα 10 έτη.

 • Η διοίκηση της νέας εταιρίας θα καταρτίσει πλάνο δράσης και ανάπτυξης τουλάχιστον 3 ετών από την ανάληψη της διοίκησης ώστε να ανταπεξέλθει στις οικονομικές υποχρεώσεις της συμπεριλαμβανομένων και των προηγούμενων χρεών που θα αναλάβει με την εξαγορά της προηγούμενης εταιρίας (Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης).

 • Τα θέματα του προσωπικού και των προσλήψεων θα τα διαχειριστεί η νέα εταιρία η οποία θα λειτουργήσει με αμιγώς ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια.

 1. ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Το καταστατικό της νέας εταιρίας θα πρέπει να είναι σύγχρονο, ευέλικτο και να προβλέπει όλες εκείνες τις ασφαλιστικές δικλίδες ώστε να μην κατρακυλήσει η εταιρία πάλι στα χρέη. Συνοπτικά τα βασικά σημεία του καταστατικού περιγράφονται παρακάτω:

 • Νομική Μορφή: ΙΚΕ ή Α.Ε

 • Έδρα: Εκθεσιακό Κέντρο – Κοίλα

 • Αρ. μελών Δ.Σ.: 7 (5 από τα Επιμελητήρια, 1 από την Π.Δ.Μ., 1 από το Δήμο Κοζάνης)

 • Διάρκεια θητείας Δ.Σ. 4 χρόνια

 • Η θητεία του Προέδρου και τους αντιπροέδρου αθροιστικά δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τα 8 χρόνια.

 • Προτείνεται 7/μελής ελεγκτική επιτροπή (5 από τα Επιμελητήρια, 1 από την Π.Δ.Μ., 1 από το Δήμο Κοζάνης)

 1. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η ανωτέρω πρόταση απαντάει στην ανάγκη διαχείρισης του προβλήματος του Εκθεσιακού Κέντρου Κοζάνης χωρίς να εκποιεί τίποτε και χωρίς να παραχωρεί μέρος της δραστηριότητας των Επιμελητηρίων σε αλλότρια νομικά πρόσωπα.

Οι επιχειρηματίες και τα συλλογικά όργανά τους ευθύνονται για την επιχειρηματικότητα. Σε μία ελεύθερη αγορά δεν μπορεί κάποιος άλλος να ρυθμίζει την επιχειρηματικότητα στην περιοχή καλύτερα από τους ίδιους τους επιχειρηματίες. Από την άλλη δεν εκποιείται καμία περιουσία με τη μορφή παραχώρησης για ιδιοτελείς σκοπούς. Ποιος θα πει στους επιχειρηματίες ότι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο κόστισε περίπου 2 δις και πλέον δραχμές ξεπουλιέται στο Περιφερειακό Ταμείο για περίπου 200.000€.

Η ανωτέρω λοιπόν πρόταση απαντάει στις τρέχουσες καταστάσεις διαμορφώνοντας ταυτόχρονα μία αναπτυξιακή προοπτική η οποία το μόνο που θέλει είναι πραγματική δουλειά και διάθεση.

ΛΥΣΣΑΡΙΔΗΣ Νικολαος

Υπεύθυνος Γ.ΕΜΗ ΕΒΕ ΚΟΖΑΝΗΣ