Επιστολή αναγνώστη στο kozan.gr. Γιατί η πρόληψη βοηθά να μην ζήσουμε όσα ζουν στην Αττική σήμερα. Εικόνες από το άλσος των Αγ. Σαράντα στην Κοζάνη.