Ο Ε.Ο.Σ. Κοζάνης διοργανώνει και φέτος το φθινόπωρο, σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να προσεγγίσουν τα βράχια και τα βουνά με ασφάλεια και σύνεση.