ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ για εργασία σε Τεχνικό Γραφείο Κατασκευών & Οικοδομικών Αδειών. Πληροφορίες – Βιογραφικά στο [email protected]