Σε διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού για τις εγκαταστάσεις του Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς, προϋπολογισμού 29.985,68 € (μαζί με το ΦΠΑ%), προχωρά ο δήμος Κοζάνης. Βάσει της μελέτης που συντάχθηκε για το συγκεκριμένο σκοπό, η προμήθεια αφορά στα παρακάτω είδη: