Σας χρειάζεται ένα πτυχίο Αγγλικών άμεσα
🎯Βάλτε στόχο την επιτυχία και Αποκτήστε Αναγνωρισμένο
🎓 Πτυχίο Αγγλικής 🇬🇧️ Γλώσσας Lower – Proficiency
📌 για να ξεχωρίσετε στην αγορά εργασίας✔️
✍️Έναρξη νέων τμημάτων 20/9/2018
Πληροφορίες ☎️2461027001

 🌐εγγραφές goo.gl/f2omCs