Την κατάρρευση της οικοδομικής δραστηριότητας  προκάλεσαν τα πειράματα επί χάρτου των λανθασμένων επιλογών για την άμεση είσπραξη φόρων από το κράτος που μαζί με την κρίση οδήγησαν  στον αφανισμό  κυριολεκτικά  της οικοδομικής βιομηχανίας  και μαζί μία πληθώρα συναφών επαγγελμάτων. ‘Όταν ο κλάδος ήταν ο μεγαλύτερος μοχλός ενίσχυσης  της Ελληνικής οικονομίας, και  ένας δείκτης μεταβολών σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Η οικοδομή ήταν επί αρκετά έτη  ένας κλάδος ο οποίος συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση του ΑΕΠ η οποία και απασχολούσε Βιομηχανίες  παρασκευής και εμπορίας οικοδομικών υλικών .

Ας δούμε τι  οδήγησε σ αυτή τη δραματική  φθίνουσα πορεία  στις κατασκευές

α) Η επιβολή  ΦΠΑ μετά το 2006  στα νέα ακίνητα

β) Μεγάλος συντελεστής ΦΠΑ στα οικοδομικά υλικά

γ) Επιβολή  ΕΝΦΙΑ με μεγάλες αδικίες  όπως στα εγκαταλελειμμένα ακίνητα η στα νέα υπό κατασκευή (δεν είναι δυνατόν να επιβάλλεται ΕΝΦΙΑ κατά την διάρκεια κατασκευής μέχρι να την  ηλεκτροδότηση τους  η στα ημιτελή κτίρια)

δ) Μεγάλοι συντελεστές υπολογισμού των ενσήμων οικοδομικών έργων

ε) Γραφειοκρατία για την έκδοση οικοδομικών αδειών που δεν χρειάζεται

(μία άδεια απλής περίφραξης πέρυσι σε νομό της Δυτ. Μακεδονίας  έκανε για να εκδοθεί 5 μήνες)

ζ) Έκδοση συνεχών διαταγμάτων από το ΥΠΕΚΑ που χρειάζονται φακίρη για την ερμηνεία τους  συν τον τεράστιο όγκο δουλειάς μαζί με τις ευθύνες που φόρτωσαν  στούς μηχανικούς  για την υποβολή σχεδίων και μελετών χωρίς ουσία.

ΣΗΜΕΡΑ απαιτούνται προτάσεις συγκεκριμένες για να διαμορφώσουμε ιδανικές συνθήκες επανάκαμψης για την αύξηση των εσόδων του κράτους αφ ενός και αφ εταίρου να δημιουργήσουμε ένα ελκυστικό και ξεχωριστό  περιβάλλον για να  προσελκύσουμε  νέους  επενδυτές και  κατά συνέπεια μείωση της ανεργίας πάνω στον κλάδο.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ λύσεις αποτελεσματικές αρκεί να εφαρμοστούν ταυτόχρονα και να χαραχθούν πολιτικές εικοσαετίας. Έπρεπε να κινηθούμε γρήγορα και να μην αφήσουμε να περάσουν έτσι τα χρόνια της κρίσης.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ;  Τα αυτονόητα…

α)Κατάργηση ΦΠΑ στις νέες οικοδομές μετά 2006  η δραστική μείωση του

β) Μείωση θεαματική του ΕΝΦΙΑ και διόρθωση των αδικιών (κατάργηση του στα υπό κατασκευή κτίρια μέχρι την ηλεκτροδότηση τους)

γ) Μεταφορά στον χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ  όλων των οικοδομικών υλικών και στην εκπόνηση μελετών

δ) Μείωση των συντελεστών υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών  σε όλα τα έργα (ΙΚΑ)

ε) Διόρθωση όλων των διαταγμάτων  του ΥΠΕΚΑ για την γρήγορη εξυπηρέτηση όλων των πολιτών  με απλούστευση στον τρόπο έκδοσης των οικοδομικών αδειών ( επιβολή ελεγκτή μηχανικού με εμπειρία ανά περιφέρεια ο οποίος θα αποδίδει ευθύνες  για τυχόν μη εξυπηρέτηση μηχανικών και πολιτών η επενδυτών στις πολεοδομίες )

Και επί τέλους ας ακούσουμε κάποιες φορές και τις προτάσεις των συλλόγων

και να εφαρμόσουμε τις καλύτερες. ΑΝΤΙ να κοιτάξουμε το φεγγάρι στην Ελλάδα, κοιτάμε το δάχτυλο που μας το δείχνει.

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΚΑΝΤΑΡΗΣ – ΓΡΕΒΕΝΑ