Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, την παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Τοπικών Κοινοτήτων: Αγίων Αναργύρων, Βαλτονέρων, Ροδώνα, Πεδινού και Φανού, του ∆ήµου Αµυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας τη Μακεδονίας για την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών και διαχείριση συνεπειών που προέκυψαν εξ αιτίας κατολισθήσεων και ρηγµατώσεων εδαφών, αποφάσισε, σήμερα, ο Περιφερειάρχης Δ. Μακεδονίας, Θοδωρής Καρυπίδης.  Η εν λόγω παράταση θα ισχύει για τρείς (3) µήνες, έως και την 24 ∆εκεµβρίου 2018.

kozan.gr