Ψεύτικες χαρακτήρισε τις κατηγορίες που του απαγγέλλονται σε κεντρικό επίπεδο για καθυστέρηση της συγχώνευσης του Πανεπιστημίου με το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, ο Πρύτανης του ιδρύματος Στέργιος Γκανάτσιος, επισημαίνοντας πως το ΤΕΙ έχει υλοποιήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, ενώ έχει αποστείλει έγγραφα με τις προτάσεις του ιδρύματος στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο φέρει την ευθύνη καθυστέρησης των διαδικασιών.

Ερωτηθείς αναφορικά με την πρόσφατη αρνητική γνωμοδότηση της συγκλήτου του ΤΕΙ Θεσσαλίας που ζητά την αυτόνομη πορεία του ιδρύματος, ο κ. Γκανάτσιος επεσήμανε πως πρόκειται για μία διαφορετική περίπτωση, καθώς το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας έχει εδώ και καιρό γνωμοδοτήσει για το ζήτημα και έχει εκφράσει γραπτώς τις προτάσεις και τις απαιτήσεις που υπάρχουν από πλευράς του, περνώντας αυτό το στάδιο. Παρόλα αυτά, όπως υπογράμμισε: «η βιωσιμότητα του ιδρύματος και η διατήρηση ενός ελάχιστου αριθμού τμημάτων, στο ίδρυμα που θα προκύψει, που δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τα γειτονικά πανεπιστήμια, αποτελούν κόκκινες γραμμές».