Τα τελευταία χρόνια, η Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός έχουν γίνει πιο εμφανείς από ποτέ.

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, στο πλαίσιο επιμόρφωσης των μελών της και μη, συνεχίζει και αυτή τη χρονιά με ένα νέο πρόγραμμα στον τομέα της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας & του Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Το πρόγραμμα στοχεύει,  στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στον χώρο της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Επιδίωξη του είναι η προσφορά επιστημονικών γνώσεων που γεφυρώνουν τη θεωρία με την πράξη και η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων που προωθούν τους στόχους της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Σκοπός του είναι η προετοιμασία των συμμετεχόντων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στο να βοηθούν τους ανθρώπους στην επαγγελματική τους εξερεύνηση, στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων, στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές και στην επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες ζωής, όπως είναι η επικοινωνία, η ομαδική εργασία, η διαπραγμάτευση, η απόκτηση κινήτρων.

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες.

Δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας

Αναπτυξιακή ψυχολογία

Συμβουλευτική ατόμου, οικογένειας και ομάδας – Θεωρίες και Εφαρμογές
Οργανωτική και εργασιακή ψυχολογία

Θεωρίες Επαγγελματικής ανάπτυξης και

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας
Συμβουλευτική και Νέες Τεχνολογίες
Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας: Στατιστική και Έρευνα (
spss)
Προσωπική Ανάπτυξη μέσω ομαδικής παρέμβασης (
I)
Οργανωτική Ψυχολογία και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Δεξιότητες εύρεσης εργασίας
Δεοντολογία και αρχές επαγγελματικής συμβουλευτικής

Θεωρίες λήψης απόφασης

Επαγγελματική και εκπαιδευτική αξιολόγηση

Βασικές αρχές ψυχομετρίας

Προσωπική Ανάπτυξη μέσω ομαδικής παρέμβασης (II)

Δια βίου μάθηση και συμβουλευτική – Δυναμική ομάδας

Συμβουλευτική Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων (Πολυπολιτισμική, έμφυλη, αναπήρων, φυλακισμένων κλπ)

Συμβουλευτική και Οικογένεια

Τεχνικές επαγγελματικής συμβουλευτικής

Η Διάρκεια του προγράμματος είναι 400 ώρες  

Έναρξη μαθημάτων Οκτώβριος 2018
 Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ από κρατικό Πανεπιστήμιο.

 

Τόπος Διεξαγωγής: Κοζάνη

Πληροφορίες: Παπαγιαννίδης Γιάννης 6947126075, Γιώτα Ντοβόλη 6948833092

Αποστολή της αίτησης (επισυνάπτεται) υποχρεωτικά με e-mail στο: kozanieef@gmail.com

Οικονομικό κόστος: 460

Ειδικές τιμές: Μέλη Ε.Ε.Φ. Άνεργοι – Πολύτεκνοι – Α.Μ.Ε.Α.

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΑΜΤΙΚΟΣΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ …………………………………………………………………………………………………..

ΟΝΟΜΑ ……………………………………………………………………………………………………………

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ……………………………………………………………………………………………………………

ΙΔΙΟΤΗΤΑ …………………………………………………………………………………………………………….

Δ/ΝΣΗ …………………………………………………………………………………………………………….

ΠΟΛΗ ……………………………………………………………………………………………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ …………………………………………………………………………………………………………….

EMAIL ……………………………………………………………………………………………………………..