Την αρτηριακή πίεση αλλά και το σάκχαρο μπορεί να μετρήσει, μεταξύ άλλων, μία εφαρμογή, με τη χρήση κινητών τηλεφώνων, που παράλληλα  βοηθά τους μαθητές της τελευταίας τάξης του Λυκείου να κατανοήσουν έννοιες στο μάθημα της φυσικής και υλοποίησε, ο καθηγητής – φυσικός του 3ου Γενικού Λυκείου Πτολεμαΐδας Θεόδωρος Παναγιωτίδης και μαθητές της Τρίτης Τάξης, που αφορά στη σύνθεση των ταλαντώσεων διαφορετικών συχνοτήτων παράγοντας διακρότημα, επεκτείνοντας το στη συνέχεια και στη σύνθεση των κυμάτων. Χρειάσθηκαν τέσσερα κινητά τηλέφωνα, εκ των οποίων τα δύο παρήγαγαν ήχους σε παραπλήσιες συχνότητες, το τρίτο μετρούσε τους ήχους που «έπιανε» το αυτί, και το τέταρτο την ένταση και την ταλάντωση του πλάτους, που ολοκληρώθηκε σε 10 λεπτά, όταν με τον συμβατικό τρόπο, αυτόν της μαθηματικής ανάλυσης στον πίνακα του Σχολείου, θα ήταν αμφίβολο εάν οι μαθητές το είχαν αντιληφθεί. Η χρήση στην καθημερινότητα των πολιτών είναι πολυδιάστατη, από χώρους στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, μέχρι τη μέτρηση του συνόλου της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, ενώ, το πείραμα αυτό, εν είδη πρότασης, κατατέθηκε στην οργανωτική επιτροπή της Ένωσης για την εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες, προκειμένου να παρουσιαστεί στο επόμενο Συνέδριο που διοργανώνεται  την Άνοιξη του 2019.

EΡΤ Κοζάνης