Ετήσιος χορός της Α.Ε.Κ. Καλαμιάς, το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου .