Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ ΚΑΛΕΙ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΤΗΣ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ ,ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ,ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ .