Ο Δήμος Κοζάνης διαθέτει αλάτι προς τους πολίτες, για τις ανάγκες που αποχιονισμού. Το αλάτι διατίθεται από το αμαξοστάσιο του Δήμου.