Άναμμα παιδικού φανού Αλώνια την Παρασκευή 8 Μαρτίου.