Ένα μόνο τμήμα απέμεινε στο Δήμο Κοζάνης.  Σε 145 από 146 εκλογικά τμήματα, στο 99,32%, ο Λ. Ιωαννίδης βρίσκεται στη δεύτερη θέση με μόλις 19 ψήφους περισσότερους, από τον Κ. Μιχαηλίδη.